Bistadet: Mai-B-01

Dronning Dagmar

Her bor vores starter familie, som vi har købt hos biavler Poul Jensen fra Odder.
Det var en aflægger, som nu er en kraftig familie.

Dronning Dagmar (*2018) - Mai-B-01 
Det her er dronning Dagmar. Dronningen er meget produktiv og folket er også meget rolig.
Aflæggeren flyttede fra rammemålet Langstroh på rammemålet tysk Zandermål.

Sören Mäder

8355 Solbjerg
Denmark
Biavler Medlemsnummer:
57 364