Bistadet: Mai-B-01

Dronning Dagmar

Her bor vores starter familie, som vi har købt hos biavler Poul Jensen fra Odder.
Det var en aflægger, som nu er en kraftig familie.

Dronning Dagmar (*2018) - Mai-B-01 
Det her er dronning Dagmar. Dronningen er meget produktiv og folket er også meget rolig.
Aflæggeren flyttede fra rammemålet Langstroh på rammemålet tysk Zandermål.